loading

Sách, tuyển tập

Giá quay ngược được chiều năm tháng : truyện ngắn / Dương Thùy, Phương Nhung

Tác giả : Dương Thùy, Phương Nhung

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 259 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1252/2014
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1253/2014
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top