loading

Sách, tuyển tập

Quản trị rủi ro và khủng hoảng / Đoàn Thị Hồng Vân, Kim Ngọc Đạt, Hà Đức Sơn

Tác giả : Đoàn Thị Hồng Vân, Kim Ngọc Đạt, Hà Đức Sơn

Nhà xuất bản : Lao động - Xã hội

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 411 tr. : sơ đồ ; 24 cm

Số phân loại : 658.155

Chủ đề : 1. Quản lý khủng hoảng. 2. Quản trị rủi ro.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 4237/2014
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 4238/2014
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top