loading

Sách, tuyển tập

Quản trị rủi ro tài chính (Lý thuyết - bài tập và bài giải) / Nguyễn Minh Kiều

Tác giả : Nguyễn Minh Kiều

Nhà xuất bản : Tài chính

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 492 tr. ; 24 cm

Số phân loại : 658.15

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 4139/2014
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH TV Doanh nhân VV 4140/2014
(DN 1601)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top