loading

Sách, tuyển tập

Lê Lợi và kháng chiến chống Minh / Đăng Khoa, Hoài Thu biên soạn

Tác giả : Đăng Khoa, Hoài Thu biên soạn

Nhà xuất bản : Văn hóa - Thông tin

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 255 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045022924

Số phân loại : 959.70252092

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 3997/2014
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 3998/2014
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top