loading

Bài trích

Lê Sỹ Tứ

"Có cái chết hóa thành bất tử" // Người cao tuổi. - Số 165(1482),15-10-2014. - Tr.8-9

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Anh Nguyễn Văn Trỗi sinh ngày 1/2/1940, là con thứ ba ( nên có tên là anh Tư Trỗi), trong một gia đình nông dân làng nghèo làng Thanh Quýt, xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Top