loading

Sách, tuyển tập

Con người gang thép / Lời : Lê Vân ; Tranh : Tạ Thúc Bình

Tác giả : Lời : Lê Vân ; Tranh : Tạ Thúc Bình

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Năm xuất bản : 2009-2010

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 32 tr. : hình vẽ ; 19 cm

Số phân loại : 959.7092

Chủ đề : 1. Anh hùng -- Việt Nam. 2. Truyện tranh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 5129
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 6325
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 6326
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top