loading

Sách, tuyển tập

Hồi ức tình yêu qua những lá thư riêng / Thanh Hương, Vũ Tú Nam

Tác giả : Thanh Hương, Vũ Tú Nam

Nhà xuất bản : Phụ nữ

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 379 tr. : 8 tờ chân dung, tranh ảnh ; 21 cm

ISBN : 9786045611715

Số phân loại : 895.9226

Chủ đề : 1. Thư tình -- Việt Nam. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 3950/2014
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 3951/2014
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 4474/2017
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top