loading

Sách, tuyển tập

Collins easy learning English conversation. Book 2

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh : Công ty TNHH Nhân Trí Việt

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 255 tr. ; 21 cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in.)

ISBN : 9786045825235

Số phân loại : 428.3

Chủ đề : 1. Tiếng Anh -- Tiếng Anh đàm thoại.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 394/2014
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 9 LV 395/2014
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I LV 396/2014 BH
(LV.160)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I LV 397/2014 BH
(LV.161)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top