loading

Sách, tuyển tập

1989.vn : tiểu thuyết / Nguyên Hương

Tác giả : Nguyên Hương

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 311 tr. ; 20 cm

ISBN : 9786041052604

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 3100/2020
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 3101/2020
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 3102/2020
Đang xử lý kỹ thuật
Top