loading

Sách, tuyển tập

Mê hoặc : nghệ thuật làm thay đổi cảm xúc, suy nghĩ và hành động / Guy Kawasaki ; Nguyễn Hoàng Thanh Duy ... [và nh.ng. khác] dịch

Tác giả : Guy Kawasaki ; Nguyễn Hoàng Thanh Duy ... [và nh.ng. khác] dịch

Nhà xuất bản : Thời đại

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 317 tr. : tranh ảnh ; 21 cm

ISBN : 978-604-936-769-4

Số phân loại : 658.0019

Chủ đề : 1. Ảnh hưởng (Tâm lý học). 2. Marketing -- Khía cạnh tâm lý. 3. Quản lý -- Khía cạnh tâm lý. 4. Thuyết phục (Tâm lý học). 5. Thuyết phục (Tâm lý học) trong tổ chức.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 3677/2014
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH TV Doanh nhân VV 3678/2014
(DN 1544)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top