loading

Luận án, luận văn

Nhân cách văn hóa Mahatma Gandhi / Nguyễn Thiên Thuận ; Người hướng dẫn khoa học : Phan An

Tác giả : Nguyễn Thiên Thuận ; Người hướng dẫn khoa học : Phan An

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 306.0954

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt. 2. Nhà Chính trị -- Ấn Độ -- Tóm tắt. 3. Nhân cách và văn hóa -- Ấn Độ -- Tóm tắt. 4. Văn hóa -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21738
Phục vụ đọc tại chỗ
Top