loading

Luận án, luận văn

Students' expectations and perceptions on service quality of nonpublic university in South Viet Nam / Nguyen Khanh Du

Tác giả : Nguyen Khanh Du

Nhà xuất bản : Ifugao State University

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : Nayon, Lamut, Ifugao

Mô tả vật lý : xix, 206 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm

Số phân loại : 378.597

Chủ đề : 1. Giáo dục đại học -- Việt Nam. 2. Luận án -- Philippines. 3. Trường đại học và cao đẳng -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21800
Phục vụ đọc tại chỗ
Top