loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Croissance de nanofils III-V en épitaxie par jets moléculaires / Lê Thụy Thanh Giang

Tác giả : Lê Thụy Thanh Giang

Nhà xuất bản : Université de Grenoble

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : [Paris]

Mô tả vật lý : 136 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm

Số phân loại : 537.6

Chủ đề : 1. Cấu trúc điện tử. 2. Chất bán dẫn. 3. Luận án -- Pháp. 4. Lý thuyết dải năng lượng chất rắn.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21788
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21788 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top