loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Điều trị dị dạng động tĩnh mạch não bằng xạ phẫu Gamma Knife / Nguyễn Thanh Bình ; Người hướng dẫn khoa học : Trương Văn Việt, Trần Quang Vinh

Tác giả : Nguyễn Thanh Bình ; Người hướng dẫn khoa học : Trương Văn Việt, Trần Quang Vinh

Nhà xuất bản : Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [182] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 617.481

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Não -- Bệnh. 3. Não -- Giải phẫu.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21750
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21751 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top