loading

Sách, tuyển tập

Vùng biển không yên tĩnh : tiểu thuyết / Chu Văn Mười

Tác giả : Chu Văn Mười

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 278 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786046413028

Số phân loại : 320.1509597

Chủ đề : 1. Biển -- Việt Nam -- Tiểu thuyết. 2. Chủ quyền -- Việt Nam. 3. Lãnh hải -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 3517/2014
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 3518/2014
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top