loading

Sách, tuyển tập

Khoa học tâm lý trong quản lý hành chính / Nguyễn Thị Vân Hương chủ biên

Tác giả : Nguyễn Thị Vân Hương chủ biên

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 195 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045706732

Số phân loại : 658.0019

Chủ đề : 1. Quản lý -- Khía cạnh tâm lý.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 3472/2014
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 3473/2014
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top