loading

Sách, tuyển tập

10 vạn câu hỏi vì sao - Vật lý

Tác giả : Ngọc Hà [sưu tầm và tuyển chọn]

Nhà xuất bản : Bách khoa Hà Nội

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 213 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 001

Chủ đề : 1. Hỏi và đáp. 2. Kiến thức. 3. Vật lý.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 3438
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 3439
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top