loading

Sách, tuyển tập

Mẹ và con : tập truyện ngắn / Hồng Hoa tuyển chọn

Tác giả : Hồng Hoa tuyển chọn

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 207 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786046929277

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 3111/2014
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 3112/2014
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top