loading

Sách, tuyển tập

Sử thi Ê Đê. Q.6 / Đỗ Hồng Kỳ chủ biên ; Y' Kô Niê biên soạn

Tác giả : Đỗ Hồng Kỳ chủ biên ; Y' Kô Niê biên soạn

Nhà xuất bản : Khoa học Xã hội

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 687 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049023439

Số phân loại : 895.9221032

Chủ đề : 1. Sử thi Ê Đê. 2. Tộc người thiểu số trong văn học. 3. Văn học dân gian Việt Nam. 4. Văn học sử thi Ê Đê. 5. Văn học sử thi Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 2993/2014
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top