loading

Sách, tuyển tập

Tiếng chim hót trong bụi mận gai : tiểu thuyết / Colleen McCullough ; Phạm Mạnh Hùng dịch

Tác giả : Colleen McCullough ; Phạm Mạnh Hùng dịch

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 866 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 823.914

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Úc -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Úc -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM 23201
Đang được mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 585/2022
(VH 798)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top