loading

Sách, tuyển tập

Hà Nội một thời xa : truyện dài / Lê Văn Ba

Tác giả : Lê Văn Ba

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 351 tr. ; 19 cm

ISBN : 9786046411857

Số phân loại : 895.922334

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 956/2014
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 957/2014
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top