loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Giới từ trong thành ngữ tiếng Anh (có so sánh với thành ngữ tiếng Việt) / Trịnh Thu Hương ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Khắc Cường, Nguyễn Thị Phương Trang

Tác giả : Trịnh Thu Hương ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Khắc Cường, Nguyễn Thị Phương Trang

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 330, [30] tờ : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 428

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Tiếng Anh -- Giới từ. 3. Tiếng Anh -- Ngữ pháp so sánh -- Việt ngữ. 4. Tiếng Anh -- Thành ngữ. 5. Tiếng Việt -- Ngữ nghĩa học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21681
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21682 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top