loading

Luận án, luận văn

Khai thác dữ liệu chuỗi thời gian dựa vào rút trích đặc trưng bằng phương pháp điểm giữa và kỹ thuật xén = Time series data mining based on feature extraction with middle points and clipping method / Nguyễn Thành Sơn ; Người hướng dẫn khoa học : Dương Tuấn Anh

Tác giả : Nguyễn Thành Sơn ; Người hướng dẫn khoa học : Dương Tuấn Anh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xvi, 150, [30] tờ : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 005.73

Chủ đề : 1. Khai thác dữ liệu. 2. Khoa học máy tính. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Thuật toán (Khoa học máy tính).

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21678
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21679 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top