loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc trong xây dựng văn hóa gia đình Việt Nam hiện nay / An Thị Ngọc Trinh ; Người hướng dẫn khoa học : Hà Thiên Sơn, Nguyễn Anh Quốc

Tác giả : An Thị Ngọc Trinh ; Người hướng dẫn khoa học : Hà Thiên Sơn, Nguyễn Anh Quốc

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 197, [48] tờ : bảng, biểu đồ màu ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 306.8

Chủ đề : 1. Bản sắc dân tộc Việt Nam. 2. Gia đình -- Việt Nam. 3. Luận văn -- Việt Nam. 4. Văn hóa -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21667
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21668 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top