loading

Sách, tuyển tập

The Russian labor market : moving from crisis to recovery / prepared by Mansoora Rashid ... [et al.]

Tác giả : prepared by Mansoora Rashid ... [et al.]

Nhà xuất bản : A copublication of Izdatelstvo Ves Mir and World Bank

Năm xuất bản : 2003

Nơi xuất bản : Washington, D.C.

Mô tả vật lý : xxx, 241 tr. : bảng, biểu đồ ; 23 cm

ISBN : 5777702740

Số phân loại : 331.120947

Chủ đề : 1. Thị trường lao động -- Nga. 2. Việc làm -- Nga.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 WB 5555
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top