loading

"Bẫy thu nhập trung bình": Còn không nhiều thời gian để thoát "bẫy" / Linh Chi

Tác giả : Linh Chi

Mô tả vật lý : Tr. 7 - 9

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Sự quan tâm và lo lắng về khả năng xảy ra bẫy thu nhập trung bình đối với Việt Nam ngày càng hữu hiệu và được chú ý nhiều hơn khi nền kinh tế nước ta bước vào thời kỳ suy giảm tăng trưởng từ năm 2008 đến nay...

Top