loading

Sách, tuyển tập

Võ Nguyên Giáp - Một cuộc đời : sách tham khảo / Alain Ruscio ; người dịch Nguyễn Văn Sự

Tác giả : Alain Ruscio ; người dịch Nguyễn Văn Sự

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 131 tr. ; 19 cm

ISBN : 9786045705056

Số phân loại : 959.704092

Chủ đề : 1. Tướng -- Việt Nam -- Tiểu sử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 882/2014
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 883/2014
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM 23335
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top