loading

Sách, tuyển tập

Cẩm nang quản lý & CEO / Linda A. Hill ; Bích Nga ... [và nh.ng. khác] biên dịch ; Frist News

Tác giả : Linda A. Hill ; Bích Nga ... [và nh.ng. khác] biên dịch ; Frist News

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 20143

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 343 tr. ; 24 cm

Số phân loại : 658.409

Chủ đề : 1. Quản lý. 2. Thay đổi sự nghiệp.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 2645/2014
(K08.30_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH TV Doanh nhân VV 2646/2014
(DN 1881)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top