loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Analysis of nitrogen fixation and transport in soybean (glycine max (L.) merr.) using nitrogen isotopes as tracer / Nguyen Van Phi Hung

Tác giả : Nguyen Van Phi Hung

Nhà xuất bản : Niigata University

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : [Japan]

Mô tả vật lý : 105 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 635.655

Chủ đề : 1. Công nghiệp và kinh doanh thực phẩm. 2. Đậu nành -- Chế biến. 3. Luận án -- Nhật Bản. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21632
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21633 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top