loading

Sách, tuyển tập

Mỗi ngày học 2 câu tiếng Anh giao tiếp khi đi du lịch : từ ngày 181 đến ngày 270 = Two spoken English sentence patterns in everyday usage / Tri Thức Việt biên dịch

Tác giả : Tri Thức Việt biên dịch

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 142 tr. : hình vẽ ; 18 cm

Số phân loại : 428.3

Chủ đề : 1. Tiếng Anh -- Tiếng Anh đàm thoại.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 840/2014
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 841/2014
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top