loading

Sách, tuyển tập

Chủ quyền Việt Nam trên biển Đông & Hoàng Sa - Trường Sa / Nguyễn Đình Đầu ; Phan Thanh Bình ... [và nh.ng. khác] biên tập, hiệu đính

Tác giả : Nguyễn Đình Đầu ; Phan Thanh Bình ... [và nh.ng. khác] biên tập, hiệu đính

Nhà xuất bản : Đại học Quốc gia T.P. Hồ Chí

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 367 tr. : bản đồ màu ; 32 cm

ISBN : 9786047325771

Số phân loại : 320.1509597

Chủ đề : 1. Chủ quyền -- Việt Nam. 2. Lãnh hải -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 2312/2014
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2313/2014
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1072/2017
(3234)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1073/2017
(3235)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top