loading

Sách, tuyển tập

301 câu đàm thoại tiếng Hoa hiện đại / Dương Yến Linh

Tác giả : Dương Yến Linh

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 320 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 495.183

Chủ đề : 1. Tiếng Trung Quốc -- Tiếng Trung Quốc đàm thoại.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 2160/2014
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 2161/2014
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top