loading

Sách, tuyển tập

Hoa đất : tập bút ký / Nguyễn Trọng Tấn

Tác giả : Nguyễn Trọng Tấn

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 299 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 895.922833403

Chủ đề : 1. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 2039/2014
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 2040/2014
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top