loading

Sách, tuyển tập

Chuỗi hạt Azoth / Phan Hồn Nhiên

Tác giả : Phan Hồn Nhiên

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 242 tr. : chân dung, tranh ảnh (1 phần màu) ; 20 cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 671/2014
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 672/2014
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top