loading

Luận án, luận văn

Bài toán Parabolic ngược / Lê Minh Triết ; Người hướng dẫn khoa học : Đặng Đức Trọng và Phạm Hoàng Quân

Tác giả : Lê Minh Triết ; Người hướng dẫn khoa học : Đặng Đức Trọng và Phạm Hoàng Quân

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm

Số phân loại : 515.3534

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Phương trình Parabol. 3. Toán học -- Bài toán, bài tập....

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21599
Phục vụ đọc tại chỗ
Top