loading

Luận án, luận văn

Tinh giản các luật trong hệ suy diễn với hệ thống có thông tin mờ: tóm tắt / Huỳnh Minh Trí ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Xuân Huy, Lê Hoài Bắc

Tác giả : Huỳnh Minh Trí ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Xuân Huy, Lê Hoài Bắc

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24, [4] tr. : minh họa ; 21 cm

Số phân loại : 511.313

Chủ đề : 1. Fuzzy mờ -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt. 3. Lý thuyết tập mờ -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21605
Phục vụ đọc tại chỗ
Top