loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Một số kỹ thuật cải tiến trong ẩn thông tin trên ảnh số / Dương Minh Đức ; Người hướng dẫn khoa học : Dương Anh Đức

Tác giả : Dương Minh Đức ; Người hướng dẫn khoa học : Dương Anh Đức

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : ix, 133 tờ, 31 tr. : minh họa ; 30 cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 005.8

Chủ đề : 1. Ẩn thông tin trên ảnh số. 2. An toàn máy tính. 3. Bảo vệ dữ liệu.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21601
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21602 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top