loading

Sách, tuyển tập

Chuyện kể Bác Hồ với phụ nữ / Nguyễn Văn Dương sưu tầm & biên soạn

Tác giả : Nguyễn Văn Dương sưu tầm & biên soạn

Nhà xuất bản : Hồng Bàng

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : Pleiku, Gia Lai

Mô tả vật lý : 253 tr. : tranh ảnh ; 21 cm

Số phân loại : 959.704092

Chủ đề : 1. Phụ nữ -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1715/2014
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1716/2014
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM 24269
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top