loading

Sách, tuyển tập

Biệt ly huy hoàng : tiểu thuyết / Thanh Giang

Tác giả : Thanh Giang

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 266 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM 23021
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM 23022
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top