loading

Sách, tuyển tập

Chúng ta đã đứng dậy : truyền thống phong trào sinh viên học sinh Sài Gòn - Gia Định, 1954-1975. T.2, 1969-1975 / Phạm Chánh Trực ... [và nh.ng. khác] biên soạn

Tác giả : Phạm Chánh Trực ... [và nh.ng. khác] biên soạn

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 495 tr. : minh họa ; 26 cm

ISBN : 9786041017887

Số phân loại : 959.7043

Chủ đề : 1. Chiến tranh Việt Nam, 1961-1975. 2. Sinh viên -- Việt Nam. 3. Việt Nam -- Lịch sử -- 1954-1975.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Sau Tổng tiến công mùa xuân Mậu Thân 1968, phong trào thanh niên sinh viên học sinh Sài Gòn có sự chuyển mình qua tầm cao với. Với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, tâm huyết với vận mệnh đất nước, lòng quả cảm, cùng sự giúp đỡ của những người yêu nước lúc bấy giờ, phong trào đã góp phần không nhỏ trong sự nghiệp dành độc lập và thống nhất nước nhà.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 578/2020
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 579/2020
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2724/2021
(14078/4)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top