loading

Sách, tuyển tập

Chúng ta đã đứng dậy : truyền thống phong trào sinh viên học sinh Sài Gòn - Gia Định, 1954-1975. T.1, 1954-1968 / Phạm Chánh Trực ... [và nh.ng. khác] biên soạn

Tác giả : Phạm Chánh Trực ... [và nh.ng. khác] biên soạn

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 404 tr. : minh họa ; 26 cm

ISBN : 9786041017887

Số phân loại : 959.7043

Chủ đề : 1. Chiến tranh Việt Nam, 1961-1975. 2. Sinh viên -- Việt Nam. 3. Việt Nam -- Lịch sử -- 1954-1975.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Sách có nhiều tư liệu và hình ảnh hay, có tác dụng giáo dục truyền thống cho thanh thiếu nhi. Sách viết về phong trào đấu tranh công khai của thanh niên, sinh viên học sinh Sài Gòn, Gia Định giai đoạn 1954-1968 do các anh chị Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn biên soạn.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 1667/2014
(K08.30_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 1668/2014
(K08.30_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Lưu Động LD 5855/2020
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 5856/2020
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2723/2021
(14078/3)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top