loading

Sách, tuyển tập

Facilitating trade through competitive, low-carbon transport : the case for Vietnam's inland and coastal waterways / Luis C. Blancas and M. Baher El-Hifnawi

Tác giả : Luis C. Blancas and M. Baher El-Hifnawi

Nhà xuất bản : World Bank

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : Washington, D.C.

Mô tả vật lý : xx, 195 tr. : minh họa ; 24 cm

ISBN : 9781464801051

Số phân loại : 333.91509597

Chủ đề : 1. Giao thông đường biển -- Việt Nam -- Khía cạnh kinh tế. 2. Giao thông đường thủy nội địa -- Việt Nam -- Khía cạnh kinh tế.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 WB 5464
(K10.30_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 WB 5689
(K10.30_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top