loading

Sách, tuyển tập

Rà soát hệ thống các quy định về giấy phép kinh doanh : thực trạng, vấn đề, kiến nghị / Nguyễn Đình Cung và đồng nghiệp

Tác giả : Nguyễn Đình Cung và đồng nghiệp

Nhà xuất bản : Văn phòng GTZ Hà Nội

Năm xuất bản : 207

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 60 tr. : minh họa ; 27 cm

Số phân loại : 352.8409597

Chủ đề : 1. Doanh nghiệp -- Giấy phép -- Việt Nam. 2. Giấy phép -- Việt Nam. 3. Luật thương mại -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 WB 5437
(K10.30_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top