loading

Sách, tuyển tập

Truyện ngắn hay 2014 / Quang Trinh tuyển chọn

Tác giả : Quang Trinh tuyển chọn

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 320 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM 22882
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1611/2014
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1612/2014
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top