loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Physiological responses to saline irrigation in two summer mungbean [Vigna radiata (L.) Wilczek] genotypes / Duong Hoang Son

Tác giả : Duong Hoang Son

Nhà xuất bản : Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : Hisar, India

Mô tả vật lý : [8], 86, xiii tr. : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm

Số phân loại : 571.2

Chủ đề : 1. Luận án -- Ấn Độ. 2. Saline irrigation. 3. Sinh lý học cây trồng. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21585
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21586 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top