loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu đối chiếu giữa lớp từ gốc Hán trong tiếng Việt và trong tiếng Hàn / Le Tuan Son

Tác giả : Le Tuan Son

Nhà xuất bản : Department of Korean Language and Literature, Yeungnam University

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : Gyeongsan, Gyeongbuk, Korea

Mô tả vật lý : 277 tr. : bảng ; 27 cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 495.7

Chủ đề : 1. Luận án -- Hàn Quốc. 2. Tiếng Hán -- Ảnh hưởng đối với tiếng Hàn. 3. Tiếng Hán -- Ảnh hưởng đối với tiếng Việt. 4. Tiếng Hàn -- Yếu tố tiếng nước ngoài -- Tiếng Hán. 5. Tiếng Việt -- Yếu tố tiếng nước ngoài -- Tiếng Hán.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21566
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21567 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top