loading

Luận án, luận văn

Soil degradation of raised beds on orchards in the Mekong delta - field and laboratory methods / Pham Van Quang

Tác giả : Pham Van Quang

Nhà xuất bản : Department of Sustainable development, Environmental science and Engineering, Royal Institute of Technology

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : Stockholm, Sweden

Mô tả vật lý : xvi, 96 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 24 cm

ISBN : 9789175018577

Số phân loại : 631.45

Chủ đề : 1. Khoa học đất trồng. 2. Luận án -- Thụy Điển. 3. Suy thoái đất.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21565
Phục vụ đọc tại chỗ
Top