loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu kỹ thuật điều chế độ rộng xung điều khiển tối ưu nghịch lưu đa bậc / Quách Thanh Hải ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Nhờ, Phan Quốc Dũng

Tác giả : Quách Thanh Hải ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Nhờ, Phan Quốc Dũng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 21 cm

Số phân loại : 621.3137

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt. 2. Máy biến tần điện -- Tóm tắt. 3. Máy móc và thiết bị điện -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21511
Phục vụ đọc tại chỗ
Top