loading

Sách, tuyển tập

Lợi mỗi ngày được một giờ / Ray Josephs ; Nguyễn Hiến Lê dịch

Tác giả : Ray Josephs ; Nguyễn Hiến Lê dịch

Nhà xuất bản : Văn hóa - Thông tin

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 215 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 650.11

Chủ đề : 1. Quản lý thời gian.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM 22805
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top