loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu cải tiến quy trình đông lạnh tế bào trứng bò nhằm nâng cao hiệu quả tạo phôi trong ống nghiệm / Nguyễn Thị Thương Huyền ; Người hướng dẫn khoa học : Hoàng Nghĩa Sơn, Nguyễn Quốc Đạt

Tác giả : Nguyễn Thị Thương Huyền ; Người hướng dẫn khoa học : Hoàng Nghĩa Sơn, Nguyễn Quốc Đạt

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xiv, 126, [56] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 636.20892

Chủ đề : 1. Bò -- Sinh lý học. 2. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 3. Phôi -- Sinh lý học. 4. Thụ tinh trong ống nghiệm. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21527
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21528 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top